Koeien kiezen GROENER GRAS!


Doordat tijdens het kiemproces de in het zaadgoed aanwezige energie versneld en gecontrolleerd wordt omgezet in een uiterst gezond en 100% betrouwbaar voer wordt omgezet, zullen deze voedingsstoffen de gezondheid van het dier alleen maar bevorderen.

Hierdoor wordt met name pensverzuring voorkomen en de spijsvertering bevorderd. 

Door de zeer hoge verteerbaarheid van GROENER GRAS zullen alle andere voedingsproducten, welke iedere koe dagelijks tot zich neemt, ook positief worden beinvloed. Het zal duidelijk zijn, dat hierdoor een significante verlaging van de onverteerde voedingsmiddelen optreedt en dus veel beter gebruikt gemaakt wordt van het complete voerschema. 


VERHOGING VERTEERBAARHEID = VERLAGING ONBENUT VOER = KOSTENBESPARING!


Tel hierbij de verlaging van de algehele voerkosten op, immers 1kg GROENER GRAS kost ong. EUR. 0,08 - EUR. 0,12/kg (afhankelijk van de grootte van de productieunit), en een algehele besparing op de jaarlijkse voerkosten van 30-40% is normaal. Hierdoor is de terugverdientijd van uw investering ongeveer 14-16 maanden na aanschaf.

Bovendien wordt de ziektedruk verlaagd en de melkproductie en melkkwaliteit aanzienlijk verbetert.
In principe is GROENER GRAS levend voer. Door de optimale omzetting van de aanwezige energie in ieder zaadje, heeft GROENER GRAS een zeer hoge voedingswaarde. Chlorofyl, enzymen, belangrijke aminozuren en vitamines zijn allen in veel hogere mate in levende planten aanwezig. Tijdens het drogen verliest u deze voordelen. Deze worden zo goed als teniet gedaan tijdens het drogen of inkuilen van gras. 

Het voeren van GROENER GRAS zorgt voor een verbetering van:

  • vacht en algeheel uiterlijk
  • verlaging van hoefproblemen
  • voorkomen van pensverzuring.


 Bovendien zorgt GROENER GRAS voor:

  • verhoging melkproductie met minimaal 10%
  • verhoging botervetpercentage met gemiddeld 14%

 


Bij drachtige koeien zorgt GROENER GRAS voor:

  • een betere en eenvoudigere dracht
  • een betere gezondheid van het pas geboren kalf
  • een betere en sterkere groei van het kalf.


Onderstaande video (interview Sue Hoek uit America) onderschrijft het bovenstaande:

 Een ander belangrijk voordeel is het hoge vochtgehalte (> 80%) in het GROENER GRAS. Hierdoor wordt uitdroging voorkomen. Ongeacht of het zomer of winter is, het dier neemt altijd voldoende vocht op. Bij een 100% droogvoer-dieet moet het dier water drinken. Bij toepassing van GROENER GRAS ligt het waterverbruik veel lager.


Ook bespaart men op de algehele waterkosten aangezien het watergebruik tijdens productie van GROENER GRAS op ongeveer 3% van de productie van kuilgras etc ligt.


Alle voordelen hebben dus direct resultaat. Ook voor de mens. Immers een gezonder dier behoeft minder medicijnen. Bovendien wordt bij dieren, welke dagelijks voldoende GROENER GRAS eten, de OMEGA-3 waarden verhoogt. Uit onderzoek van Thomson River University (British Columbia) worden deze voordelen ook aan de mens doorgegeven. Verhoging van OMEGA-3 waarden in kaas, melk, vlees en eieren zorgen voor een betere en sterkere spierweefselstructuur bij mensen. Producenten van graskaas gebruiken dit voordeel al in hun advertenties.