Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen met een passende offerte, zouden wij het op prijs stellen, indien u in onderstaande tabel uw bedrijfsgegevens zo veel als mogelijk zou willen invullen. Deze gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. 

Uw antwoorden stellen ons in staat om een goede productkeuze te maken, waarbij de rentabiliteit in uw situatie wordt meegenomen. Ofschoon wij eigenlijk alleen maar willen praten over de verbeteringen ten aanzien van gezondheid, dracht, melkproductie en melkkwaliteit en duurzaamheid, kunnen wij ons voorstellen, dat de gemiddelde veehouder wil weten: " WAT KOST HET EN WAT LEVERT HET OP?"

Daarom onderstaand een basis voorbeeldberekening. Aangezien de voerkosten afhankelijk zijn van diersoort, management, etc. etc., geven wij alleen een indicatie. Afhankelijk van uw situatie kunnen berekeningen anders uitvallen. Dit kan, bij interesse,  tijdens een persoonlijk gesprek bekeken worden. VOORBEELDBEREKINGEN:


Onderstaande kostprijzen per kilogram geproduceerd vers voer, zijn gebaseerd op:

  • gerstprijs van EUR. 340,00/1000kg
  • extra arbeid afhankelijk van grootte productie-eenheid HYDROPONIC VOER
  • energieverbruik (water en stroom) afhankeijk van grootte productie-eenheid HYDROPONIC VOER
  • economische afschrijving van 5 jaar


TOTALE KOSTPRIJS PER KILOGRAM GEPRODUCEERD VERS HYDROPONIC VOER:


UNITGROOTTE : 

  • UNIT        165KG                       EUR. 0,23
  • UNIT        500KG                       EUR. 0,11
  • UNIT      1000KG                      EUR. 0,09
  • UNIT      1500KG                      EUR. 0,08
  • UNIT      2000KG                      EUR. 0,08


BEREKENING UNITGROOTTE:


Totaal diergewicht x 3% = dagelijks te produceren hoeveelheid HYDROPONIC VOER


Om de voerbehoefte 100% te kunnen dekken, dient nog, afhankelijk van het de betreffende diersoort, droogvoer en eventueel mineralen gevoerd te worden.

Bij herkauwers is dit (voor droogvoer/stro) ongeveer de helft van de berekende waarde aan HYDROPONIC VOER. Eventueel het geheel nog aanvullen met de gebruikelijke hoeveelheid mineralen. 

Deze kosten bij elkaar optellen en afzetten tegen uw huidige voerkosten per dag. Gemiddeld zij  besparingen tussen 25 en 45% per jaar zeer haalbaar.